Η εταιρεία cycladesmap.gr, σε αυτό το έγγραφο, αναφέρει ότι πρωταρχικό μέλημά του είναι η αποτελεσματική προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των πελατών και των συνεργατών της γενικότερα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο χάρτης των Κυκλάδων δεσμεύεται να διατηρεί και να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις διατάξεις και τις διατάξεις της ισχύουσας εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.
Επιπλέον, η cycladesmap.gr δεσμεύεται να διασφαλίσει την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις ασφαλείας όπως ορίζονται από τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και σχετικούς κανονισμούς για την αποτροπή απώλειας δεδομένων, παράνομης ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης. τη χρήση τους και την πρόσβαση σε αυτά χωρίς άδεια.
Τα υποκείμενα δεδομένων μπορούν να βοηθήσουν τον χάρτη των Κυκλάδων να ενημερώσει ή / και να διασφαλίσει την ακρίβεια των προσωπικών τους δεδομένων αποκαλύπτοντας πληροφορίες σχετικά με τη διεύθυνσή τους, τα στοιχεία επικοινωνίας κ.λπ.

Ποιες προσωπικές πληροφορίες συλλέγουμε για εσάς και από πού

Τα στοιχεία αναγνώρισής σας: πλήρες όνομα, επώνυμο, ΑΦΜ κ.λπ. Συλλέγουμε αυτά τα δεδομένα απευθείας από εσάς.
Τα στοιχεία επικοινωνίας σας: ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο κ.λπ. Τα δεδομένα συλλέγονται απευθείας από εσάς.
Στοιχεία για τη σύναψη και τη λειτουργία της σύμβασης παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. Συλλέγουμε αυτά τα δεδομένα απευθείας από εσάς.
Πληροφορίες καταγραφής συνομιλίας και επικοινωνίας αφού ενημερωθείτε σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις.
Λεπτομέρειες τιμολόγησης. Οι λεπτομέρειες των πελατών μας που είναι απαραίτητες για την τιμολόγηση των υπηρεσιών μας, όπως διεύθυνση κατοικίας ή κατοικίας, αριθμός μητρώου αυτοκινήτου, επάγγελμα, αριθμός ΦΠΑ και όνομα ΔΟΥ.
Στοιχεία δραστηριότητας στο διαδίκτυο. Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα όταν χρησιμοποιείτε τις ψηφιακές υπηρεσίες της εταιρείας. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν την ταυτότητα του λογαριασμού σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την εικόνα προφίλ, τη διεύθυνση IP και άλλα διαδικτυακά αναγνωριστικά και άλλες προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε στο διαδίκτυο. Εάν επιλέξετε να συνδέσετε τον λογαριασμό σας κοινωνικών μέσων που παρέχεται από άλλον πάροχο υπηρεσιών κοινωνικών μέσων με τον λογαριασμό σας με οποιαδήποτε από τις ψηφιακές υπηρεσίες της εταιρείας, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να κοινοποιηθούν από τον άλλο λογαριασμό κοινωνικών μέσων, ο οποίος μπορεί να περιλαμβάνει προσωπικά δεδομένα που αποτελούν μέρος του προφίλ λογαριασμού κοινωνικών μέσων ή προφίλ φίλων και άλλων συνδεδεμένων ατόμων.

Πώς χρησιμοποιούμε (επεξεργαζόμαστε) τα προσωπικά σας δεδομένα;

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία για τους ακόλουθους σκοπούς:

Για την εκτέλεση συμβολαίου. Αυτή η θεραπεία εξυπηρετεί το σκοπό:
της ταυτότητάς σας και της επικοινωνίας σας μαζί σας τόσο κατά τη διάρκεια της προσυμβατικής όσο και της συμβατικής σχέσης μαζί σας.
Κατάρτιση της σύμβασης μαζί σας, εκτέλεση και γενικά τη διατήρηση της ομαλής λειτουργίας και εκπλήρωση των υποχρεώσεων της εταιρείας προς εσάς.
Για προσφορές, όπως συμμετοχή σε διαγωνισμούς.
Να παρέχουμε μοναδικά οφέλη που η Εταιρεία μας προσφέρει περιστασιακά.
Να διεξαγάγει έρευνα αγοράς και ικανοποίηση πελατών με στόχο τη συνεχή βελτίωση της παράδοσης προϊόντων και υπηρεσιών, για ανάλυση μέσω στατιστικών διαδικασιών με σκοπό τη δημιουργία και παράδοση προσαρμοσμένων προσφορών.
Η Εταιρεία θα συλλέγει, θα διατηρεί και θα επεξεργάζεται μόνο τα προσωπικά δεδομένα που είναι ελάχιστα και απολύτως απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού της επεξεργασίας.

Νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που γίνεται για την παροχή των υπηρεσιών μας είναι απαραίτητη για τη σύναψη και τη λειτουργία της σύμβασης μεταξύ μας.
Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς μάρκετινγκ ή / και προώθησης / προφίλ βασίζεται στη συγκατάθεσή σας.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων μας ή για τη συμμόρφωση με την εθνική ή / και την ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Όταν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, π.χ. για προσφορές κ.λπ. μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.

Συνέπειες της μη συγκατάθεσης στην παροχή προσωπικών δεδομένων

Η παροχή προσωπικών δεδομένων σε καμία περίπτωση δεν είναι υποχρεωτική. Σε κάθε περίπτωση, η μη παροχή των προσωπικών δεδομένων που έχουν οριστεί ως υποχρεωτικά θα μας αποτρέψει από την παροχή της συμβατικής υπηρεσίας. Η μη παροχή άλλων, μη υποχρεωτικών, προσωπικών δεδομένων δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να επηρεάσει την παροχή των υπηρεσιών μας.

Χρόνος που κρατάμε τα προσωπικά σας στοιχεία

Τα Προσωπικά Δεδομένα που υποβάλλονται στους παραπάνω σκοπούς επεξεργασίας θα διατηρούνται από την εταιρεία μας για την περίοδο που θεωρείται απολύτως απαραίτητη για την εκπλήρωση αυτών των σκοπών και σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις.
Όσον αφορά τα Προσωπικά Δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για την παροχή της συμβατικής υπηρεσίας, η Εταιρεία μας μπορεί να συνεχίσει να αποθηκεύει τέτοια Δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, όπως είναι απαραίτητο για την προστασία των νόμιμων επιχειρηματικών μας συμφερόντων σε σχέση με την πιθανή ευθύνη που σχετίζεται με την παροχή της Υπηρεσίας. .

Εγγύηση ότι προστατεύουμε τα δεδομένα σας

Όταν μας δίνετε τα προσωπικά σας στοιχεία, λαμβάνουμε μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι διατηρούνται ασφαλή. Προκειμένου να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνουμε φυσικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας. Ενημερώνουμε συνεχώς και ελέγχουμε την τεχνολογία ασφαλείας μας.
Περιορίζουμε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα μόνο σε εκείνους τους υπαλλήλους που πρέπει να γνωρίζουν αυτά τα δεδομένα για να σας παρέχουν τις υπηρεσίες. Επιπλέον, εκπαιδεύουμε τους υπαλλήλους σχετικά με τη σημασία της εμπιστευτικότητας και της εμπιστευτικότητας και την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων.

Διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία από φυσικά ή / και νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα εντός ή / και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ενεργούν για λογαριασμό και για λογαριασμό της εταιρείας μας βάσει συγκεκριμένων συμβατικών υποχρεώσεων.
Τα προσωπικά δεδομένα θα διαβιβάζονται μόνο σύμφωνα με τις νομικές υποχρεώσεις, στο πλαίσιο της επιβολής δημόσιας τάξης και κατά την άσκηση των δικαιωμάτων μας από μια εταιρεία ενώπιον δικαστικής αρχής.

Διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στο πλαίσιο των συμβατικών της υποχρεώσεων, η εταιρεία μας δεν διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαχείριση των βάσεων δεδομένων και της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται πάντα στο πλαίσιο των σκοπών επεξεργασίας που καθορίζονται και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Τα δικαιώματά σας
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργαζόμαστε. Επιπλέον, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:
Το δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής (σε ορισμένες περιπτώσεις) των προσωπικών σας δεδομένων.
Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας ή της αντίθεσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
Το δικαίωμα (υπό όρους) να λαμβάνετε τα προσωπικά σας δεδομένα για χρήση οπουδήποτε αλλού.
Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει της συγκατάθεσής σας, έχετε επίσης το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, χωρίς να επηρεαστεί η νομιμότητα της επεξεργασίας για την περίοδο πριν από την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.
Τέλος, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια Ελληνική Ανεξάρτητη Αρχή, η οποία είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων (http://www.dpa.gr/).

Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας;

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων ή τη χρήση των cookies από εμάς ή για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στέλνοντας ένα email στο

support@cycladesmap.gr

Έχουμε διορίσει υπεύθυνο προστασίας δεδομένων. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μέσω email
support@cycladesmap.gr

Πληροφορίες έκδοσης – Αλλαγές και ενημερώσεις

Τελευταία ενημέρωση αυτής της δήλωσης στις 16/5/2020.
Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε και να ενημερώσουμε αυτήν τη δήλωση ανά πάσα στιγμή, για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς προειδοποίηση προς εσάς, με εξαίρεση την ανάρτηση της ενημερωμένης δήλωσης στον ιστότοπό μας. Ενδέχεται να στέλνουμε περιοδικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να σας υπενθυμίζουμε αλλαγές και ενημερώσεις σε αυτήν τη δήλωση, αλλά θα πρέπει να ελέγχετε συχνά τον ιστότοπό μας για να ενημερώνεστε για την τρέχουσα και την τρέχουσα δήλωση απορρήτου.